Zde je místo kde se skládají závěrečné zkoušky z odborné způsobilosti – TEST.

S sebou:

  • 700,- nebo 100,- (opravný test) na správní poplatek (přesně)
  • platný průkaz totožnosti
  • ! VĚDOMOSTI !

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Odbor dopravněsprávních činností
Oddělení zkušebních komisařů
Nad Vršovskou horou 88/4, 10100 Praha 10
Vedle domu SVĚT ROVNÁTEK.
(na mapě označeno jako CÍL)