Kompletní ceník

Výuka a výcvik skupiny B:

VIP kurz – výcvik začíná na místě a v čase určeném žákem                                                                            15000,- Kč

EXKLUZIV – délka výuky a výcviku trvá do jednoho měsíce                                                                          13500,- Kč

STANDARD – délka výuky a výcviku trvá do třech měsíců                                                                                 9999,- Kč

AKCE : na všechny uvedené kurzy je pro studenty a rodiče na rodičovské dovolené 500,- Kš sleva.

Výuka a výcvik skupiny B s automatickou převodovkou:

VIP kurz – výcvik začíná na místě a v čase určeném žákem                                                                              16000,- Kč

EXKLUZIV – délka výuky a výcviku trvá do jednoho měsíce                                                                            14500,- Kč

STANDARD – délka výuky a výcviku trvá do třech měsíců                                                                                11000,- Kč

AKCE : na všechny uvedené kurzy je pro studenty a rodiče na rodičovské dovolené 500,- Kš sleva.

 

Kondiční jízdy:

Potřebujete znovu obnovit řidičské umění? Nebojte se a přijďte!

SKUPINA B:

1 výcviková hodina (45 minut)                                                                                                                                                        600,- Kč 

1 výcviková hodina (45 minut) při objednání 4 a více hodin                                                                                            550,- Kč

1 výcviková hodina (45 minut) VIP- jízda dle potřeb žáka                                                                                                 750,-Kč 

SKUPINA B automatická převodovka:

1 výcviková hodina (45 minut)                                                                                                                                                        750,- Kč 

1 výcviková hodina (45 minut) při objednání 4 a více hodin                                                                                            700,- Kč

1 výcviková hodina (45 minut) VIP- jízda dle potřeb žáka                                                                                                 950,-Kč 

 

Školení řidičů referentů:

1 – 5 osob                                                                                                                                                                                                   300,- Kč/osoba

6 – 10 osob                                                                                                                                                                                                250,- Kč/osoba

11 a více                                                                                                                                                                                                      200,- Kč/osoba

Kurz pro budoucí učitele autoškol:

Učitelské oprávnění úplné                                                                                                                                                           24100,- Kč   

Učitelské oprávnění malé                                                                                                                                                             19500,- Kč     

Rozšíření učitelského oprávnění                                                                                                                                               10500,- Kč 

Příprava na vrácení řidičského oprávnění:

Skupina B                                                                                                                                                                                                  3500,- Kč

Opravná zkouška:

Z předpisů o provozu na pozemních komunikacích a zdravotnické přípravy –

(test)                                                                                                                                                                                                               200,- Kč

Z praktické jízdy                                                                                                                                                                                        400,-Kč

Ostatní platby:

Neomluvená výcviková hodina (45 minut)  – později než 24 hodin před jízdou                                                     300,-Kč

Neúčast na závěrečné zkoušce ( po přihlášení na MHMP)                                                                                             1000,-Kč

Storno poplatek kurzu (výuka a výcvik)                                                                                                                                     1000,-Kč

Výše uvedené ceny jsou konečné. Nejsme plátci DPH.

 

Ceník správních poplatků:

První zkouška v plném rozsahu                                                                                                                                                   700,- Kč

Opravná zkouška z testů                                                                                                                                                                 200,- Kč

Opravná zkouška z jízdy                                                                                                                                                                  400,- Kč

Poplatky se hradí před zkouškou na pokladně Magistrátu hlavního města Prahy.