Kompletní ceník

Výuka a výcvik skupiny B:

VIP kurz – výcvik začíná na místě a v čase určeném žákem                                                                            23000,- Kč

EXKLUZIV – délka výuky a výcviku trvá do jednoho měsíce                                                                          18000,- Kč

STANDARD – délka výuky a výcviku trvá do třech měsíců                                                                              16500,- Kč

AKCE : na všechny uvedené kurzy je pro studenty a rodiče na rodičovské dovolené 500,- Kč sleva.

Výuka a výcvik skupiny B s automatickou převodovkou:

VIP kurz – výcvik začíná na místě a v čase určeném žákem                                                                              24000,- Kč

EXKLUZIV – délka výuky a výcviku trvá do jednoho měsíce                                                                            19000,- Kč

STANDARD – délka výuky a výcviku trvá do třech měsíců                                                                                17500,- Kč

AKCE : na všechny uvedené kurzy je pro studenty a rodiče na rodičovské dovolené 500,- Kč sleva.

Doplňovací výcvik skupina B (žáci, kteří absolvovali výcvik v naší autoškole):

1 výcviková hodina (45 minut)                                                                                                                                                        500,- Kč 

1 výcviková hodina (45 minut) při objednání 4 a více hodin                                                                                            450,- Kč

1 výcviková hodina (45 minut) VIP- jízda dle potřeb žáka                                                                                                 600,-Kč 

SKUPINA B automatická převodovka:

1 výcviková hodina (45 minut)                                                                                                                                                        550,- Kč 

1 výcviková hodina (45 minut) při objednání 4 a více hodin                                                                                            500,- Kč

1 výcviková hodina (45 minut) VIP- jízda dle potřeb žáka                                                                                                 650,-Kč 

Kondiční jízdy:

Potřebujete znovu obnovit řidičské umění? Nebojte se a přijďte!

SKUPINA B:

1 výcviková hodina (45 minut)                                                                                                                                                        600,- Kč 

1 výcviková hodina (45 minut) při objednání 4 a více hodin                                                                                            500,- Kč

1 výcviková hodina (45 minut) VIP- jízda dle potřeb žáka                                                                                                 650,-Kč 

SKUPINA B automatická převodovka:

1 výcviková hodina (45 minut)                                                                                                                                                        700,- Kč 

1 výcviková hodina (45 minut) při objednání 4 a více hodin                                                                                            600,- Kč

1 výcviková hodina (45 minut) VIP- jízda dle potřeb žáka                                                                                                 850,-Kč 

Školení řidičů referentů:

1 – 5 osob                                                                                                                                                                                                   300,- Kč/osoba

6 – 10 osob                                                                                                                                                                                                250,- Kč/osoba

11 a více                                                                                                                                                                                                      200,- Kč/osoba

Kurz pro budoucí učitele autoškol:

Učitelské oprávnění úplné                                                                                                                                                           35000,- Kč   

Učitelské oprávnění malé                                                                                                                                                             25000,- Kč     

Rozšíření učitelského oprávnění                                                                                                                                               15000,- Kč 

Příprava na vrácení řidičského oprávnění:

Skupina B                                                                                                                                                                                                  4000,- Kč

Opravná zkouška:

Z předpisů o provozu na pozemních komunikacích a zdravotnické přípravy –

(test)                                                                                                                                                                                                               200,- Kč

Z praktické jízdy                                                                                                                                                                                        400,-Kč

Ostatní platby:

Neomluvená výcviková hodina (45 minut)  – později než 24 hodin před jízdou                                                     500,-Kč

Neúčast na závěrečné zkoušce ( po přihlášení na MHMP)                                                                                             1000,-Kč

Storno poplatek kurzu (výuka a výcvik)                                                                                                                                     1000,-Kč

Výše uvedené ceny jsou konečné. Nejsme plátci DPH.

Ceník správních poplatků:

První zkouška v plném rozsahu                                                                                                                                                   700,- Kč

Opravná zkouška z testů                                                                                                                                                                 200,- Kč

Opravná zkouška z jízdy                                                                                                                                                                  400,- Kč

Poplatky se hradí před zkouškou na pokladně Magistrátu hlavního města Prahy.