Kompletní ceník

Výuka a výcvik skupiny B:

VIP kurz – výcvik začíná na místě a v čase určeném žákem                                                         29000,- Kč

EXKLUZIV – délka výuky a výcviku trvá trvá v délce 7 týdnů                                                     26000,- Kč

STANDARD – délka výuky a výcviku trvá trvá v délce 15 týdnů                                               23000,- Kč

AKCE : – na všechny uvedené kurzy je pro studenty a rodiče na rodičovské dovolené 500,- Kč sleva

                 – kurz, který absolvuje žák v čase 8-13 hodin   1000,- sleva     

Výuka a výcvik skupiny B s automatickou převodovkou:

VIP kurz – výcvik začíná na místě a v čase určeném žákem                                                        30000,- Kč

EXKLUZIV – délka výuky a výcviku trvá trvá v délce 7 týdnů                                                    27000,- Kč

STANDARD – délka výuky a výcviku trvá trvá v délce 15 týdnů                                              24000,- Kč

AKCE : na všechny uvedené kurzy je pro studenty a rodiče na rodičovské dovolené 500,- Kč sleva

V případě úhrady kurzovného na splátky, je kurzovné rozděleno nejvýše na tři splátky, přičemž první splátka je 10000,- Kč. Druhá splátka musí být uhrazena při odjetí 10 hodiny výcviku (jízda). Třetí splátka (doplatek kurzovného) musí být uhrazena nejpozději při odjetí 20 hodiny výcviku (jízda). 

Doplňovací výcvik skupina B (žáci, kteří absolvovali výcvik v naší autoškole):

1 výcviková hodina (45 minut)                                                                                                                                                        600,- Kč 

1 výcviková hodina (45 minut) při objednání 4 a více hodin                                                                                            500,- Kč

1 výcviková hodina (45 minut) VIP- jízda dle potřeb žáka                                                                                                 700,-Kč 

SKUPINA B automatická převodovka:

1 výcviková hodina (45 minut)                                                                                                                                                        650,- Kč 

1 výcviková hodina (45 minut) při objednání 4 a více hodin                                                                                            550,- Kč

1 výcviková hodina (45 minut) VIP- jízda dle potřeb žáka                                                                                                 750,-Kč 

Kondiční jízdy:

Potřebujete znovu obnovit řidičské umění? Nebojte se a přijďte!

SKUPINA B:

1 výcviková hodina (45 minut)                                                                                                                                                        650,- Kč 

1 výcviková hodina (45 minut) při objednání 4 a více hodin                                                                                            550,- Kč

1 výcviková hodina (45 minut) VIP- jízda dle potřeb žáka                                                                                                 750,-Kč 

SKUPINA B automatická převodovka:

1 výcviková hodina (45 minut)                                                                                                                                                        750,- Kč 

1 výcviková hodina (45 minut) při objednání 4 a více hodin                                                                                            650,- Kč

1 výcviková hodina (45 minut) VIP- jízda dle potřeb žáka                                                                                                 850,-Kč 

Školení řidičů referentů:

1 – 5 osob                                                                                                                                                                                                   300,- Kč/osoba

6 – 10 osob                                                                                                                                                                                                250,- Kč/osoba

11 a více                                                                                                                                                                                                      200,- Kč/osoba

Kurz pro budoucí učitele autoškol:

Učitelské oprávnění úplné                                                                                                                                                           40000,- Kč   

Učitelské oprávnění malé                                                                                                                                                             30000,- Kč     

Rozšíření učitelského oprávnění                                                                                                                                               20000,- Kč 

Příprava na vrácení řidičského oprávnění:

Skupina B                                                                                                                                                                                                  5000,- Kč

Opravná zkouška:

Z předpisů o provozu na pozemních komunikacích a zdravotnické přípravy –

(test)                                                                                                                                                                                                               200,- Kč

Z praktické jízdy                                                                                                                                                                                        500,-Kč

Ostatní platby:

Převod z jiné autoškoly                                                                                                                                                                       1000,-Kč

Neomluvená výcviková hodina (45 minut)  – později než 24 hodin před jízdou                                                     500,-Kč

Neúčast na závěrečné zkoušce ( po přihlášení na MHMP)                                                                                             1000,-Kč

Zrušení kurzu (výuka a výcvik)                                                                                                                                                       1000,-Kč

Výše uvedené ceny jsou konečné. Nejsme plátci DPH.

Ceník je platný od 1.září 2023.

Ceník správních poplatků:

První zkouška v plném rozsahu                                                                                                                                                   700,- Kč

Opravná zkouška z testů                                                                                                                                                                 100,- Kč

Opravná zkouška z jízdy                                                                                                                                                                  400,- Kč

Poplatky se hradí před zkouškou na pokladně Magistrátu hlavního města Prahy.