Pro zákazníky, kteří mají obavu z řízení vozidla s manuální převodovkou, jsme připravili výuku a výcvik na vozidle s automatickou převodovkou. Vozidlo s „automatem“ je vhodné především do městského provozu, kdy řidič musí sledovat provoz v okolí vozidla, řešit složité dopravní situace a k tomu ještě volit jednotlivé rychlostní stupně.  Při řízení vozidla s automatickou převodovkou odpadá  „přemýšlení“ co a jak zařadit.  Nezkušení řidiči tak díky automatu získají potřebnou jistotu z řízení vozidla a pomůže jim pozorněji sledovat situaci na silnici.

Výuka a výcvik skupiny B s automatickou převodovkou

Řidičské oprávnění skupiny B opravňuje k řízení vozidel jejichž největší povolená hmotnost nepřevyšuje 3500 kg, s nejvýše 8 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti:

  • nepřevyšující 750 kg,
  • převyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy nepřevyšuje 3500 kg

Podmínky pro udělení řidičského průkazu:

  • věk 18 let (17 let)
  • zdravotní způsobilost
  • odborná způsobilost

Výuku a výcvik provádíme dle individuálního studijního plánu dle §18 zák. č. 247/2000 Sb.

Tento studijní plán má následující strukturu:

Výuka pro osobní automobil

Výuka předpisů o provozu vozidel 5h
Výuka o ovládání a údržbě vozidla 1h
Výuka teorie a zásad bezpečné jízdy 3h
Výuka teorie zdravotnické přípravy 1h
Opakování a přezkoušení 1h

Výcvik skupiny B (osobní automobil)

Autocvičiště 2h
Malý provoz 5h
Střední provoz 12h
Střední provoz 9h
Praktický výcvik údržby vozidla 2h
Praktický výcvik zdr. přípravy 4h

Jedna vyučovací hodina trvá 45 minut.

Domluvenou výcvikovou hodinu lze omluvit nejpozději 24 hodin předem, abychom měli možnost uvolněný termín nabídnout dalším žákům. V případě pozdního omluvení či neomluvení se, bude dle ceníku autoškoly účtován storno poplatek. Děkujeme Vám předem za ohleduplnost. Teoretické hodiny není potřeba omlouvat.

Řidičské oprávnění je po úspěšné zkoušce omezeno na řízení vozidla s automatickou převodovkou.
Výuka a výcvik skupiny B s automatickou převodovkou:

  • VIP kurz – výcvik začíná na místě a v čase určeném žákem                     30000 Kč
  • EXKLUZIV – délka výuky a výcviku trvá v délce 7 týdnů                            27000 Kč
  • STANDARD – délka výuky a výcviku trvá v délce 15 týdnů                      24000 Kč 

AKCE : na všechny uvedené kurzy je pro studenty a rodiče na rodičovské dovolené 500 Kč sleva

V případě úhrady kurzovného na splátky, je kurzovné rozděleno nejvýše na tři splátky, přičemž první splátka je 10000 Kč. Druhá splátka musí být uhrazena při odjetí 10 hodiny výcviku (jízda). Třetí splátka (doplatek kurzovného) musí být uhrazena nejpozději při odjetí 20 hodiny výcviku (jízda). 

Učebnice a CD v naší autoškole k výuce a výcviku zdarma.

Efektivnost výuky v naší autoškole je umocněna jedinečným výukovým setem AUTOŠKOLA POHODLNĚ!

Ceny zde uvedené zahrnují kompletní výuku a výcvik pro tuto skupinu řidičského oprávnění a jsou konečné. Nejsme plátci DPH.

V naší autoškole nejsou účtovány žádné skryté poplatky !!!

Do ceny nejsou zahrnuty správní poplatky Magistrátu hlavního města Prahy.