Zdravotní posudek

Jedná se o jeden list A4.

! UPOZORNĚNÍ !

Zdravotní posudek musí být potvrzen lékařem pro děti a dorost, praktickým a nebo závodním lékařem.

Jakékoliv jiné označení (smluvní lékař, odborný, plicní a pod.) je NEPLATNÉ.

ZDE KE ZTAŽENÍ 

Přihláška k výuce a výcviku

Jedná se o dvě strany A4, které však musí být vytištěné oboustranně na jednom listu A4

ZDE KE STAŽENÍ