Kompletní ceník

Výuka a výcvik skupiny B:

VIP kurz – výcvik začíná na místě a v čase určeném žákem                                                         29000 Kč

EXKLUZIV – délka výuky a výcviku trvá trvá v délce 7 týdnů                                                     26000 Kč

STANDARD – délka výuky a výcviku trvá trvá v délce 15 týdnů                                               23000 Kč

AKCE : – na všechny uvedené kurzy je pro studenty a rodiče na rodičovské dovolené 500 Kč sleva

                 – kurz, který absolvuje žák v čase 8-13 hodin   1000 Kč sleva     

Výuka a výcvik skupiny B s automatickou převodovkou:

VIP kurz – výcvik začíná na místě a v čase určeném žákem                                                        30000 Kč

EXKLUZIV – délka výuky a výcviku trvá trvá v délce 7 týdnů                                                    27000 Kč

STANDARD – délka výuky a výcviku trvá trvá v délce 15 týdnů                                              24000 Kč

AKCE : na všechny uvedené kurzy je pro studenty a rodiče na rodičovské dovolené 500 Kč sleva

V případě úhrady kurzovného na splátky, je kurzovné rozděleno nejvýše na tři splátky, přičemž první splátka je 10000 Kč. Druhá splátka musí být uhrazena při odjetí 10 hodiny výcviku (jízda). Třetí splátka (doplatek kurzovného) musí být uhrazena nejpozději při odjetí 20 hodiny výcviku (jízda). 

Doplňovací výcvik skupina B (žáci, kteří absolvovali výcvik v naší autoškole):

1 výcviková hodina (45 minut)                                                                                                                                                        600 Kč 

1 výcviková hodina (45 minut) při objednání 4 a více hodin                                                                                            500 Kč

1 výcviková hodina (45 minut) VIP- jízda dle potřeb žáka                                                                                                 700 Kč 

SKUPINA B automatická převodovka:

1 výcviková hodina (45 minut)                                                                                                                                                        650 Kč 

1 výcviková hodina (45 minut) při objednání 4 a více hodin                                                                                            550 Kč

1 výcviková hodina (45 minut) VIP- jízda dle potřeb žáka                                                                                                 750 Kč 

Kondiční jízdy:

Potřebujete znovu obnovit řidičské umění? Nebojte se a přijďte!

SKUPINA B:

1 výcviková hodina (45 minut)                                                                                                                                                        650 Kč 

1 výcviková hodina (45 minut) při objednání 4 a více hodin                                                                                            550 Kč

1 výcviková hodina (45 minut) VIP- jízda dle potřeb žáka                                                                                                 750 Kč 

SKUPINA B automatická převodovka:

1 výcviková hodina (45 minut)                                                                                                                                                        750 Kč 

1 výcviková hodina (45 minut) při objednání 4 a více hodin                                                                                            650 Kč

1 výcviková hodina (45 minut) VIP- jízda dle potřeb žáka                                                                                                 850 Kč 

Školení řidičů referentů:

1 – 5 osob                                                                                                                                                                                                   300 Kč/osoba

6 – 10 osob                                                                                                                                                                                                250 Kč/osoba

11 a více                                                                                                                                                                                                      200 Kč/osoba

Příprava na vrácení řidičského oprávnění:

Skupina B                                                                                                                                                                                                  6000 Kč

Opravná zkouška:

Z předpisů o provozu na pozemních komunikacích a zdravotnické přípravy –

(test)                                                                                                                                                                                                               200 Kč

Z praktické jízdy                                                                                                                                                                                        500 Kč

Ostatní platby:

Převod z jiné autoškoly                                                                                                                                                                       1000 Kč

Neomluvená výcviková hodina (45 minut)  – později než 24 hodin před jízdou                                                     500 Kč

Neúčast na závěrečné zkoušce ( po přihlášení na MHMP)                                                                                             1000 Kč

Zrušení kurzu (výuka a výcvik)                                                                                                                                                       1000 Kč

Výše uvedené ceny jsou konečné. Nejsme plátci DPH.

Ceník je platný od 1.září 2023.

Ceník správních poplatků:

První zkouška v plném rozsahu                                                                                                                                                   700 Kč

Opravná zkouška z testů                                                                                                                                                                 100 Kč

Opravná zkouška z jízdy                                                                                                                                                                  400 Kč

Poplatky se hradí před zkouškou na pokladně Magistrátu hlavního města Prahy.