V souvislosti s usnesením Vlády ČR od 27.dubna 2020 opět zahajujeme činnost v naší autoškole. 
Pro provoz autoškoly musíme dodržovat následující pravidla:
- teoretická výuka, konzultace nebo zkoušení ve vnitřních prostorech probíhají
za přítomnosti nejvýše 5 osob a rozestupy mezi osobami činí nejméně 2 metry,
- u vstupu do místnosti vstupující osoba provede dezinfekci rukou, přičemž dezinfekční prostředek zajistí provozovatel autoškoly,
- účastník výuky je bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a 
čichu apod.) a nemá v daném čase nařízeno karanténní opatření,
- při praktické výuce se ve vozidle nevyskytují více než dvě osoby, každá z 
nich si před vstupem do vozidla dezinfikuje ruce, každá z nich má po celou dobu ochranné prostředky dýchacích cest a po každé jízdě jsou vnitřní 
prostory vozidla a vnější kliky dveří dezinfikovány
Teoretická výuka bude zahájena 5.května 2020 od 17 hodin pro 4 žáky  a od 18:30 hodin pro další 4 žáky. Každé další následující úterý bude výuka 
probíhat ve stejných hodinách a stejných počtech žáků. Každý žák si předem domluví účast na výuce na tel. čísle +420 603 519 111.