Info pro žáky autoškoly:

V současné době probíhá výuka a výcvik bez omezení pouze s dodržením všech platných protiepidemických opatření.