Řidičské oprávnění skupiny B opravňuje k řízení vozidel:

  • jejichž největší povolená hmotnost nepřevyšuje 3500 kg, s nejvýše 8 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti:
  • nepřevyšující 750 kg,
  • převyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy nepřevyšuje 3500 kg

Podmínky pro udělení řidičského průkazu:

  • věk 18 let
  • zdravotní způsobilost
  • odborná způsobilost

Výuku a výcvik provádíme dle individuálního studijního plánu dle §18 zák. č. 247/2000 Sb. Tento studijní plán má následující strukturu:

Výuka pro osobní automobil (probíhá v učebně autoškoly každé úterý od 17 hodin)

Výuka předpisů o provozu vozidel 5h
Výuka o ovládání a údržbě vozidla 1h
Výuka teorie a zásad bezpečné jízdy 3h
Výuka teorie zdravotnické přípravy 1h
Opakování a přezkoušení 1h

Výcvik skupiny B (osobní automobil)

Autocvičiště  2h
Malý provoz 5h
Střední provoz 12h
Střední provoz 9h
Praktický výcvik údržby vozidla 2h
Praktický výcvik zdr. přípravy 4h

Jedna vyučovací hodina trvá 45 minut.

Výuka a výcvik skupiny B:

VIP kurz – výcvik začíná na místě a v čase určeném žákem                   23000,- Kč

EXKLUZIV – délka výuky a výcviku trvá do jednoho měsíce                 18000,- Kč

STANDARD – délka výuky a výcviku trvá do třech měsíců                      16500,- Kč 

AKCE : na všechny uvedené kurzy je pro studenty a rodiče na rodičovské dovolené 500,- Kš sleva.

Učebnice a CD v naší autoškole k výuce a výcviku zdarma.

Efektivnost výuky v naší autoškole je umocněna jedinečným výukovým setem AUTOŠKOLA? POHODLNĚ!

Ceny zde uvedené zahrnují kompletní výuku a výcvik pro tuto skupinu řidičského oprávnění a jsou konečné. Nejsme plátci DPH.

V naší autoškole nejsou účtovány žádné skryté poplatky !!!

Do ceny nejsou zahrnuty správní poplatky Magistrátu hlavního města Prahy.

PŘIHLÁŠKU K VÝUCE A VÝCVIKU SI MŮŽETE STÁHNOUT ZDE